III Kongres Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej i Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

22 maja 2017 roku, w domu Braci Jabłkowskich w Warszawie odbył się III Kongres Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej i Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, na którym przedstawiano wizję reformy postrzeganą przez środowiska KKHP i RSzWiN ZNP. Nasz pomysł na reformę” jest znakiem sprzeciwu środowiska naukowego wobec koncepcji reformy polegającej na. CENTRALIZACJI, AUTOKRACJI I PRYWATYZACJI i promowanej przez zespoły pracujące przy Ministerstwie.

  • CENTRALIZACJA – a więc wykształcenie akademickie dla mieszkańców aglomeracji, wykształcenie zawodowe dla reszty. Dostęp do specjalistów, do naukowców dla metropolii, odcięcie od specjalistycznego akademickiego zaplecza dla reszty Polski.
  • AUTOKRACJA – a zatem odebranie studentom i naukowcom współdecydującego o losach uczelni głosu.
  • PRYWATYZACJA – czyli cios w klasę średnią, korzystającą na publicznej edukacji.

Kongres „Nauka dla Polski. Nasz pomysł na reformę” był silnym znakiem sprzeciwu środowiska naukowego wobec ideologicznej i anachronicznej zarazem koncepcji reformy. Kongres otworzyli: Przewodniczący KKHP – Aleksander Temkin i Prezes RSzWiN ZNP – Janusz Raki. Jako goście specjalni wystąpili: prof. Małgorzata Jacyno – Instytut Socjologii UW; prof. Jerzy Żyżyński – Wydział Ekonomii, były członek podkomisji sejmowej ds. nauki i szkolnictwa wyższego; dr hab. Maciej Gdula – Instytut Socjologii UW;

W panelach tematycznych dotyczących finansów, zarządzania i kadry w zreformowanych szkołach wyższych wystąpili: prof. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Joanna Mytnik, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Konstanty Gajda, kwestor Uniwersytetu Opolskiego, Stanisław Różycki i Janusz Szczerba, wiceprezesi RSzWiN ZNP.

Kongres zakończyła dyskusja „Polityczne stawki reformy nauki”, którą to poprowadził Filip Konopczyński (Fundacja Kaleckiego), a udział wzięli: prof. Jadwiga Staniszkis, red. Agata Szczęśniak, zastępczyni redaktora naczelnego OKO.Press, prof. Antoni Dudek, UKSW, red. Piotr Skwieciński, Wsieci.