Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

22 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Obrady Rady otworzył Prezes RSzWiN ZNP Janusz Rak, który poprosił, aby minutą ciszy uczcić pamięć, zmarłej w kwietniu br., naszej Koleżanki Małgorzaty Semczuk-Jurskiej. Następnie Rada przyjęła porządek posiedzenia i rozpoczęła obrady. W wyniku obrad pozytywnie zaopiniowano wnioski organizacji uczelnianych o nadanie Złotej Odznaki ZNP i odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP. Na wniosek Komitetu Założycielskiego utworzono w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie organizację uczelnianą pod nazwą Związek Nauczycielstwa  Polskiego w PWSZ w Koninie. Jest to już 75 organizacja zakładowa w pionie szkolnictwa wyższego i nauki ZNP. Rada przyjęła informację o działaniach Prezydium i Sekretariatu Rady w okresie styczeń-maj 2017 roku.

Głównym punktem obrad Rady była dyskusja programowa dotycząca wypracowania stanowiska Rady SzWiN ZNP wobec założeń planowanej Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym. Tocząca się w środowisku akademickim dyskusja na temat założeń Ustawy 2.0 jest bardzo żywa a nawet burzliwa. Przedstawione przez zespoły konkursowe propozycje założeń reformy są bardzo kontrowersyjne, także propozycje wypracowane na konferencjach Narodowego Komitetu Nauki budzą wiele wątpliwości i niepokoju. Dlatego też długa, bo trwająca ponad 5 godzin, dyskusja prowadzona przez członków Rady była bardzo żywa, emocjonalna, a czasami burzliwa. W wyniku tej dyskusji powstał dokument „Stanowisko Rady SzWiN ZNP”, który będzie przedstawiany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa wyższego oraz w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej jako oficjalne stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie założeń Ustawy 2.0. Dokument ten zamieszczony jest w zakładce „Stanowiska i opinie”. Podczas dyskusji Rada wypracowała także stanowisko w sprawie dokumentu „Zagadnienia do dyskusji nad zakresem regulacji nowych przepisów o szkolnictwie wyższym”. Posiedzenie Rady zakończyło się w późnych godzinach wieczornych.

Galerię zdjęć z obrad Rady można obejrzeć klikając tutaj.

  • POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP – 22 CZERWCA 2017