Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

29 czerwca 2018 roku odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Głównym punktem obrad Rady była dyskusja dotycząca reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Pomimo szerokiego zakresu konsultacji społecznych, Ustawa 2.0 wzbudza szereg kontrowersji w środowisku akademickim, także wśród niektórych członków Rady. Rada w swoim stanowisku przyjętym 16. marca br. poparła generalnie reformę, stwierdzając, ze szereg zaproponowanych rozwiązań jest spójnych z rekomendacjami zawartymi w dokumencie programowym Rady – „Pakcie dla edukacji”. Ważnym argumentem za poparciem reformy jest uregulowanie w Ustawie 2.0 spraw pracowniczych i przeniesienie ich na poziom Kodeksu Pracy. Głównym punktem, który budzi zastrzeżenia Rady jest problem oceny okresowej nauczycieli akademickich. Związek domaga się, by zasady tej oceny były uzgadniane z działającymi na Uczelniach organizacjami związkowymi, a nie jak w propozycjach ustawowych – tylko opiniowane.

Kolejną kwestią, budzącą zastrzeżenia jest finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki. Rada od wielu lat domaga się, by poziom finansowania był powiązany z PKB.

Dyskusja nad reformą była kontynuowana podczas spotkania z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiceprezesem Rady Ministrów Jarosławem Gowinem.

Wicepremier Jarosław Gowin spotkał się z przedstawicielami Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki, by zaprezentować ostatnie zmiany w projekcie ustawy. W trakcie dyskusji odpowiadał na szereg szczegółowych pytań.

Jednym z poruszonych tematów były podwyżki. Według Jarosława Gowina, projekt ustawy przewiduje wzrost minimalnych wynagrodzeń: w przypadku asystentów oznacza to podniesienie pensji o 800 zł, adiunktów – 860 zł, a profesorów – nieco ponad 1000 zł. Zdaniem Ministra Gowina, skala podwyżek jest też uzależniona od „zaangażowania środowiska akademickiego w to, by podwyżki te stały się faktem”. Dlatego zaapelował, by całe środowisko akademickie wspierało starania ministerstwa, by wzrost wynagrodzeń i wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe był jak największy. „Nie chcę oczywiście spychać odpowiedzialności za skalę podwyżek na państwa. Bo to moja odpowiedzialność i wiem, że będę musiał z tej skuteczności rozliczyć przed środowiskiem akademickim. Ale ta skuteczność będzie mniejsza lub większa w zależności od tego, na ile będę mógł liczyć na państwa pomoc” – dodał.

Wicepremier poinformował także Radę,  że na ostatnim etapie prac nad reformą wprowadzono przepis, który jasno rozstrzyga sprawę kosztów uzyskania przychodu.

W swoim wystąpieniu Minister Jarosław Gowin podziękował Radzie za dotychczasową współpracę i zaapelował aby członkowie RSzWiN ZNP włączyli się aktywnie w kolejne fazy wdrażania reformy i zaapelował do ZNP o współpracę w monitorowaniu efektów wprowadzanych zmian.

Więcej o reformie i spotkaniu z Ministrem Gowinem można przeczytać w Głosie Nauczycielskim. Polecam rozmowę Jakuba Rzekanowskiego ze Stanisławem Różyckim, wiceprezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – Głos Nauczycielski nr 25 z dnia 20 czerwca 2018 – „Reforma u bram” oraz artykuł Piotra Skury –  Głos Nauczycielski nr 27-28 z dnia 4-11 lipca 2018 – „Reforma czy karykatura?”

Polecam także:

http://uwm.edu.pl/znp/aktualnosci/notatka-ze-spotkania-wicepremiera-jaroslawa-gowina-z-czlonkami-rady-szkolnictwa-wyzszego

Galeria zdjęć

  • POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 29 czerwca 2018