Ustawa 2.0 opulikowana

30 sierpnia 2018 roku zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw:

1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – pozycja 1668

2) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – pozycja 1669.

Oznacza to, że został zakończony proces legislacyjny i od 1 października 2018 roku jesteśmy w nowym systemie szkolnictwa wyższego. Teraz od nas wszystkich zależy, aby na poziomie uczelni wdrożyć te wszystkie korzystne zapisy, zwłaszcza pracownicze, które zostały wynegocjowane przez przedstawicieli Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Dlatego już od samego początku musimy pilnie studiować i uczyć się przepisów ustawowych. Wszystkie obowiązujące akty prawne dotyczące nowej ustawy zamieszczane będą w zakładce „Ustawa 2.0”.