Szkolenie z zakresu wdrażania ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla przedstawicieli uczelnianych związków zawodowych

W dniach 13 – 14 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu wdrażania ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla przedstawicieli uczelnianych związków zawodowych. Szkolenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prośbę Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego. W szkoleniu wzięło udział 63 przedstawicieli uczelnianych organizacji związkowych z ZNP i NSZZ Solidarność. Prowadzącymi panele szkoleniowe byli Dyrektorzy odpowiednich Departamentów Ministerstwa NiSW, którzy odpowiadają za wdrażanie Ustawy 2.0

Tematyka szkolenia podzielona była na cztery następujące panele:

  1. Panel I.  Ewaluacja działalności naukowej uczelni – prowadzący: A. Dańda, B. Szkup, B. Banaszak).
  2. Panel II. Finansowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki – prowadzący: M. Zielonka.
  3. Panel III. Sprawy pracownicze – prowadzący: M. Czaja, E. Trojanowska.
  4. Panel IV. Ustrój uczelni – wybrane aspekty – prowadzący: M. Czaja

Szkolenie było bardzo merytoryczne i wyjaśniło związkowcom wiele nieścisłości i mitów dotyczących ustawy 2.0. Prowadzący panele w profesjonalny sposób wyjaśniali przepisy ustawy, przedstawiali harmonogram wdrażania ustawy, zwracali na nieprawidłowe interpretacje przepisów oraz działania związane z wdrażaniem ustawy prowadzone przez władze niektórych uczelni. Podczas dyskusji z uczestnikami w sposób profesjonalny, merytoryczny i zrozumiały wyjaśniali wiele kontrowersji dotyczących zapisów ustawy. Przekazane materiały szkoleniowe pozwolą organizacjom związkowym aktywnie włączyć się we wdrażanie ustawy 2.0 i monitorować działania władz uczelni.

Sekretariat Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP serdecznie dziękuje Kierownictwu Ministerstwa NISW za zorganizowanie szkolenia, szczególnie dziękuje prowadzącym szkolenie za ich profesjonalizm, merytoryczna wiedzę i zaangażowanie podczas prowadzenia paneli i dyskusji.

Materiały szkoleniowe zamieszczone są w zakładce  szkolenia.