Podwyżki dla nauczycieli akademickich jeszcze w 2020 roku

W dniu 26 listopada 2020 roku w Gazeta.pl został opublikowany wywiad z Prezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP kol. Januszem Szczerbą. Wypowiada się on na temat sytuacji na polskich uczelniach, ich kondycji i tym czym jest zapowiedziane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zwiększenie o 6% wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych na rok 2020 z ich przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzeń pracowników uczelni od 1 października 2020 r.

” Ta podwyżka jest tylko próbą złagodzenia pewnych napięć w środowisku akademickim związanych nie tylko z niskim finansowaniem nauki i szkolnictwa wyższego, ale również tym wszystkim, co się dzieje po wypowiedziach ministra. ”

Z całym artykułem można się zapoznać na stronie Gazety.pl