GALERIE

  • POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 29 czerwca 2018
  • POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 16 MARCA 2018 ROKU
  • POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 15 GRUDNIA 2017 ROKU
  • APEL W SPRAWIE ZAGWARANTOWANIA WARUNKÓW DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKIEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  • KONFERENCJA SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA W POLSCE – KONCEPCJE PARTNERÓW SPOŁECZNYCH
  • POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP – 22 CZERWCA 2017
  • III KONGRES KKHP I RSZWIN ZNP
  • JUBILEUSZOWA KONFERENCJA RSZWIN ZNP – 25.10.2015 – NADANIE SZTANDARU
  • XLI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
  • IV KRAJOWA KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
  • POSIEDZENIE RSZWIN ZNP 25-27 MAJA 2012
  • MANIFESTACJA PRZED SEJMEM RP – 9 LISTOPADA 2010