Manifestacja przed Sejmem RP – 9 listopada 2010

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI