Konferencja prasowa – Apel w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI