LUBELSKIE

 1. Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  http://www.znp.umcs.lublin.pl
  Adres:
  Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, pok. 1401-1402 (Rektorat)
  20-031 Lublin
  e-mail: [email protected]
  Telefon: (81) 537-51-14 [-15]
  Prezes: kol. Henryk Kowalski
 2. Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  https://up.lublin.pl/home/zwiazki-zawodowe/zwiazki-zawodowe-znp/
  Adres:
  ul. Akademicka 13, pok. 475
  20-950 Lublin
  e-mail: [email protected]
  Telefon: (81) 445-69-79
  Prezes: Krzysztof Tomczuk
 3. Związek Nauczycielstwa Polskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
  Adres:
  ul. Akademicka 2
  21-500 Biała Podlaska
  e-mail: [email protected]
  Telefon: (?? 83 342-87-61)
  Prezes: kol. Filip Korpak

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI