Posiedzenie Rady Szkolnictwa wyższego i Nauki ZNP 6-7 grudnia 2019