POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 15 grudnia 2017 roku

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI