POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 29 czerwca 2018

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI