UCHWAŁY PREZYDIUM RADY

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI