WIELKOPOLSKIE

  1. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
    Adres:
    ul. Mickiewicza 5
    64-100 Leszno
    Prezes: Grzegorz Szymański
  2. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
    ul. Królowej Jadwigi 27/39
    Adres:
    ul. Królowej Jadwigi 27/39
    61-871 Poznań
    Telefon: 61 835-52-87
    Prezes: Bernadeta Surosz
  3. Związek Nauczycielstwa Polskiego w  Politechnice Poznańskiej
    http://www.znppp.put.poznan.pl/
    Adres:
    Pl. Skłodowskiej-Curie 5,
    Budynek 2, pok. 2
    60-965 Poznań
    e-mail: znppp@put.poznan.pl
    Telefon: 61 665-36-06
    Prezes: Paweł Idziak
  4. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zakładowa Organizacja Związkowa w Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu
    http://www.znpuam.amu.edu.pl/
    Adres:
    ul. Henryka Wieniawskiego 1,
    Collegium Minus, pok. 4
    61-712 Poznań
    e-mail: znpuam@amu.edu.pl
    Telefon: 61 829-42-02
    Prezes: Wojciech Kamiński
  5. Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
    http://www.up.poznan.pl/znp
    Adres:
    ul. Wojska Polskiego 28,
    Collegium Maximum, pok. 403
    60-637 Poznań
    e-mail: znp@up.poznan.pl
    Telefon: 61 848-70-49
    Prezes: Wojciech Kowalkowski
  6. Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
    Adres:
    ul. E. Estkowskiego 6
    61-755 Poznań
    Prezes: Marzena Kubiak
  7. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
    Adres:
    ul. Bukowska 19,
    Telefon: 61 847 56 01
    Prezes: Ewa Arczyńska-Chudy
  8. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie