PREZYDIUM RADY

PREZYDIUM RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP W KADENCJI 2019-2024

 1. Janusz Szczerba – Prezes RSzWiN ZNP
 2. Aneta Trojanowska – Wiceprezes RSzWiN ZNP, I zastępca Prezesa
 3. Cezary Czyżewski – Wiceprezes RSzWiN ZNP
 4. Barbara Kościelniak-Mucha – Wiceprezes RSzWiN ZNP
 5. Filip Ilkowski
 6. Wirginia Likus
 7. Jarosław Marczak
 8. Wioletta Przystaś
 9. Janusz Rak
 10. Artur Stec
 11. Elżbieta Szul-Pietrzak

Członkowie Prezydium RSzWiN ZNP z głosem doradczym:

 1. Maciej Dobrowolski – IOD RSzWiN ZNP
 2. Błażej Mądrzycki – Koordynator ds. prawnych, Rzecznik prasowy RSzWiN ZNP
 3. Jan Sikorski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SzWiN ZNP
 4. Aleksander Smoliński – Przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI