PREZYDIUM RADY

PREZYDIUM RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP W KADENCJI 2014-2019

 1. Janusz Rak – prezes
 2. Stanisław Różycki – wiceprezes
 3. Dariusz Sala – wiceprezes
 4. Janusz Szczerba – wiceprezes
 5. Cezary Czyżewski – członek Prezydium
 6. Barbara Kościelniak-Mucha – członkini Prezydium
 7. Danuta Mackiewicz – członkini Prezydium
 8. Bronisław Majchrzak – członek Prezydium
 9. Władysław Rzymski – członek Prezydium
 10. Artur Stec – członek Prezydium
 11. Aneta Trojanowska – członkini Prezydium