AKTUALNOŚCI

 • 02-09-2023 Podziękowanie Prezesa RSzWiN ZNP

 • 16-07-2023 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, wieloletniego Prezesa Federacji ZNP Szkół Wyższych i Nauki, Prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w latach 2005-2006,  prof. dr. hab. Zygmunta A. Cybulskiego

Życzenia Świąteczne

 • 26-01-2023 Kolega Błażej Mądrzycki – Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz rzecznik i koordynator ds. prawnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – został Wiceprzewodniczącym OPZZ w kadencji 2022-2027.
  G R A T U L U J E M Y

 • 29-09-2022 Film „Indeks i karabin”,
  który w kanale TVP Historia miał być wyemitowany 29 września 2022 r. (g. 20:20) i powtórzony nazajutrz w godzinach przedpołudniowych, na kilka godzin przed planowaną emisją zniknął z programu stacji.
  TEGO FILMU NIE BYŁO
Tajna Organizacja Nauczycielska (TON to wojenny kryptonim #ZNP). W trakcie okupacji TON była odpowiedzialna za organizację tajnego nauczania w całej Polsce, a nauczyciele i członkowie ZNP oprócz działalności edukacyjnej prowadzili rówanież walkę zbrojną w szeregach AK.
 • 19-09-2022 Pogotowie protestacyjne
Miasteczko Edukacyjne w Warszawie pierwszym krokiem jesiennej akcji protestacyjnej ZNP

Zapraszamy na stronę protestu www.protestszkolnictwa.pl

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża protest wobec stanowiska władz politycznych RP w sprawie braku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników naszego sektora i jego chronicznego niedofinansowania. W przyjętej dzisiaj przez Sejm RP ustawie budżetowej na 2022 r. w żaden sposób nie wzięto pod uwagę postulatów środowiska akademickiego. Rok 2022 w oczach władz Ministerstwa jakby przestał istnieć. Niestety dla pracowników będzie on aż za bardzo zauważalny – nie tylko jako kolejny rok niedotrzymanych zobowiązań rządu, ale jako czas istotnego spadku płac realnych.

W tym kontekście, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzi w dniu 20 GRUDNIA (poniedziałek) akcje protestacyjne pod hasłem: ŻĄDAMY REALNYCH PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ, w których weźmie udział szereg pracowników uczelni i instytutów badawczych.

Nasze postulaty pozostają niezmienne:

17% wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki.
Podwyżki w wysokości 10% rocznie obiecano na lata 2019 – 2021, zrealizowano 7% w roku 2019 i 6% w roku 2020

podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (9030 zł w roku 2022).
Stanowi to podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich

systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB.

Zapraszamy na stronę: protestszkolnictwa.pl

 • 06-12-2021

 • 05-11-2021 – Powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego RSzWiN ZNP.
 • 14-10-2021

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • 20-09-2021

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam wiosny!

Wiosny w przyrodzie:

 • pękających na drzewach pąków,
 • ziemi, która zaczyna pachnieć i
 • słońca, które nas ogrzeje.

Wiosny w życiu codziennym, rodzinnym,
w pracy, na koncie bankowym.
A przede wszystkim życzymy Wam wiosny w sercu!

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych
oraz Radosnego Wiosennego Nastroju

życzy Wam
Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki
ZNP

 • 08-03-2021 – Dzień Kobiet.

Szanowne Panie!
W dniu Waszego Święta
najlepsze życzenia zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności życzy,
w imieniu męskiej części Prezydium RSzWiN ZNP,
Janusz Szczerba
Prezes RSzWiN ZNP

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI