KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA REWIZYJNA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP W KADENCJI 2019-2024

  • kol. Jan Sikorski – Przewodniczący KR SzWiN ZNP
  • kol. Barbara Dawidowska-Marynowicz – Wiceprzewodnicząca KR SzWiN ZNP
  • kol. Krystian Janiszewski – członek KR SzWiN ZNP
  • kol. Małgorzata Kupczyńska – członek KR SzWiN ZNP

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI