5 grudnia 2014 roku w Sali Kolumnowej ZNP odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w kadencji 2014÷2018. Było to pierwsze posiedzenie Rady wyłonionej w kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 2014 roku. Nowa Rada liczy 69 mandatów – 10 mandatów jest nieobsadzonych, gdyż tyle związków członkowskich nie przysłało protokołu z wyborów przeprowadzonych w organizacjach…

Rusza seria spotkań RSzWiN ZNP z organizacjami uczelnianymi. Na dobry początek – Kraków. Sekretariat i Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP rozpoczął serię spotkań z przedstawicielami organizacji uczelnianych w głównych ośrodkach naukowych kraju. Spotkania dotyczą m.in. sytuacji Związku w szkołach wyższych. Pierwsze spotkanie odbyło się w Krakowie 26 stycznia br. Organizatorem Konwentu prezesów organizacji…

28 stycznia 2015 roku członkowie Sekretariatu RSzWiN ZNP spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu udział wzięli Prezes RSzwiN ZNP kol. Janusz Rak oraz wiceprezesi: kol. Stanisław Różycki i kol. Janusz Szczerba. Ministra Pracy i Polityki Społecznej reprezentował Podsekretarz stanu Minister Radosław Mleczko wraz z dyrektorką Departamentu Prawa Pracy i dwiema…

  W dniu 3 lutego 2015 roku w Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie odbył się Kongres pod nazwą: „Kryzys uczelni – kryzys nauki – kryzys pracy: Diagnozy, postulaty, rozwiązania” zorganizowany przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej. W kongresie, oprócz przedstawicieli nauk humanistycznych, technicznych i ekonomicznych, przedstawicieli KSN Solidarność, uczestniczyli: kol. Grzegorz Gruchlik – wiceprezes Zarządu…