KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA REWIZYJNA RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP W KADENCJI 2014-2019

  1. Jan Sikorski – przewodniczący
  2. Jadwiga Gwiazdowska – wiceprzewodnicząca
  3. Barbara Dawidowska-Marynowicz – członkini Komisji
  4. Marta Łacek – członkini Komisji
  5. Witold Staszewski – członek Komisji