KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA REWIZYJNA RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP W KADENCJI 2019-2024

  1. Jan Sikorski – Przewodniczący
  2. Barbara Dawidowska-Marynowicz – wiceprzewodnicząca
  3. Edyta Gheribi sekretarz
  4. Krystian Janiszewski członek
  5. Małgorzata Kupczyńska członek

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI