KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA REWIZYJNA RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP W KADENCJI 2019-2024

  1. Jan Sikorski – Przewodniczący
  2. Barbara Dawidowska-Marynowicz – Wiceprzewodnicząca
  3. Edyta Gheribi – Sekretarz
  4. Krystian Janiszewski – członek
  5. Małgorzata Kupczyńska – członek