OPOLSKIE

 1. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Opolskiej
  http://www.znp.po.opole.pl
  Adres:
  ul. Mikołajczyka 5,
  Budynek B, pok. 304
  45-271 Opole
  e-mail: znp@po.opole.pl
  Telefon: 77 449-83-54
  Prezes: Jerzy Szteliga
 2. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim
  http://www.znp.uni.opole.pl
  Adres:
  ul. Oleska 48, pok. 8a
  45-052 Opole
  e-mail: znp@uni.opole.pl
  Telefon: 77 452-70-08
  Prezes: Barbara Dawidowska-Marynowicz