Sekcja Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP

  • kol. Aleksander Smoliński – Przewodniczący SEiR RSzWiN ZNP
  • kol. Alicja Biel-Tyralska – Wiceprzewodnicząca SEiR RSzWiN ZNP
  • kol. Barbara Golińska – Sekretarz SEiR RSzWiN ZNP
  • kol. Jerzy Gracz – członek SEiR RSzWiN ZNP
  • kol. Bogdan Kostrzewa – członek SEiR RSzWiN ZNP

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI