SEKRETARIAT RADY CZŁONKOWIE ZG ZNP

SEKRETARIAT RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP W KADENCJI 2019-2024

  1. Janusz Szczerba – Prezes RSzWiN ZNP
  2. Aneta Trojanowska – Wiceprezes RSzWiN ZNP, I zastępca Prezesa
  3. Cezary Czyżewski – Wiceprezes RSzWiN ZNP
  4. Barbara Kościelniak-Mucha – Wiceprezes RSzWiN ZNP

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI