WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
http://www.uwm.edu.pl/znp/
Adres:
ul. R. Prawocheńskiego 4
10-957 Olsztyn
e-mail: zuznp@uwm.edu.pl
Telefon: 89 523-34-51
Prezes: Zbigniew Warzocha

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI