WIELKOPOLSKIE

 1. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
  Adres:
  ul. Mickiewicza 5
  64-100 Leszno
  Prezes: Grzegorz Szymański
 2. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  ul. Królowej Jadwigi 27/39
  Adres:
  ul. Królowej Jadwigi 27/39
  61-871 Poznań
  Telefon: 61 835-52-87
  Prezes: Bernadeta Surosz
 3. Związek Nauczycielstwa Polskiego w  Politechnice Poznańskiej
  http://www.znppp.put.poznan.pl/
  Adres:
  Pl. Skłodowskiej-Curie 5,
  Budynek 2, pok. 2
  60-965 Poznań
  e-mail: znppp@put.poznan.pl
  Telefon: 61 665-36-06
  Prezes: Paweł Idziak
 4. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zakładowa Organizacja Związkowa w Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu
  http://www.znpuam.amu.edu.pl/
  Adres:
  ul. Henryka Wieniawskiego 1,
  Collegium Minus, pok. 4
  61-712 Poznań
  e-mail: znpuam@amu.edu.pl
  Telefon: 61 829-42-02
  Prezes: Wojciech Kamiński
 5. Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
  http://www.up.poznan.pl/znp
  Adres:
  ul. Wojska Polskiego 28,
  Collegium Maximum, pok. 403
  60-637 Poznań
  e-mail: znp@up.poznan.pl
  Telefon: 61 848-70-49
  Prezes: Wojciech Kowalkowski
 6. Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
  Adres:
  ul. E. Estkowskiego 6
  61-755 Poznań
  Prezes: Marzena Kubiak
 7. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
  Adres:
  ul. Bukowska 19,
  Telefon: 61 847 56 01
  Prezes: Ewa Arczyńska-Chudy
 8. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie