MAZOWIECKIE

 1. Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  Adres:
  ul. Szczęśliwicka 40
  02-353 Warszawa
  Telefon: 22 658-00-69
  Prezes: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
 2. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  http://www.awf.edu.pl/pracownik/zwiazki-zawodowe/znp
  Adres:
  ul. Marymoncka 34
  00-968 Warszawa
  e-mail: [email protected]
  Telefon: 22 834-04-31 wew. 224
  Prezes: kol. Waldemar Madej
 3. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej
  http://www.znp.pw.edu.pl
  Adres:
  Pl. Politechniki 1, Gmach Główny, pok. 145 A
  00-661 Warszawa
  e-mail: [email protected]
  Telefon: 22 234-75-90
  Prezes: kol. Jan Szlagowski
 4. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Adres:
  ul. Nowoursynowska 166, pok. 24, 26
  02-787 Warszawa
  e-mail: [email protected]
  Telefon: 22 593-13-14
  Prezes: kol. Wojciech Ożga
 5. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Szkole Głównej Handlowej
  http://administracja.sgh.waw.pl/pl/znp
  Adres:
  Aleja Niepodległości 162, pok. 156 (budynek G)
  02-554 Warszawa
  e-mail: [email protected]
  Telefon: 22 564-97-75
  Prezes: kol. Marcin Molenda
 6. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 7. Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warszawskim
  http://www.znp.uw.edu.pl
  Adres:
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 pok. 26
  ——(Pałac Kazimierzowski II p.)
  00-927 Warszawa
  e-mail: [email protected]
  Telefon: 22 552-40-27
  Faks: 22 552-40-27
  Prezes: kol. Urszula Ługowska
 8. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu
  http://www.znp.uniwersytetradom.pl
  Adres:
  ul. Jacka Malczewskiego 20A pok. 201 (Budynek Olimp)
  26-600 Radom
  e-mail: [email protected]
  Telefon: 48 361-75-73
  Prezes: kol. Janusz Szczerba
 9. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
  Adres:
  ul. 3-go Maja 49
  08-110 Siedlce
  e-mail: [email protected]
  Telefon: 25 643-12-53
  Prezes: kol. Józef Klocek
 10. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie
  Adres:
  ul. Pasteura 3
  02-093 Warszawa
  e-mail: [email protected]
  Telefon: 22 589-24-77
  Prezes: kol. Michał Dąbrowski
 11. Związek Nauczycielstwa Polskiego Narodowego w Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku
  Adres:
  ul. Andrzeja Sołtana 7
  05-400 Otwock
  Prezes: wakat
 12. Związek Zawodowy Pracowników PAN
  Adres:
  Plac Defilad 1, pok. 2323 (PKiN XXIII p.)
  00-901 Warszawa
  Telefon: 22 736-70-47
  Prezes: kol. Dorota Lewczuk
 13. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI