GŁÓWNA

2024-05-17 – Konferencja „Akademickie Prawo Pracy” (baner)

Panel 1 – Ścieżka rozwoju pracowników uczelni wyższych

Tematyka:
֍ Prawny model awansu zawodowego.
֍ Ścieżka kariery i awansu naukowego nauczycieli akademickich – wyzwania.
֍ Realizacja zadań badawczych oraz dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego, a stopnie awansu zawodowego.
֍ Dydaktyczna ścieżka kariery akademickiej.
֍ Habilitacja dziś i jutro.
Panel 2 – Warunki zatrudnienia pracowników uczelni wyższych

Tematyka:
֍ Cele oceny okresowej nauczycieli akademickich – kilka uwag.
֍ Kara rektorskiego upomnienia w postępowaniu dyscyplinarnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda.
֍ Czas pracy nauczycieli akademickich.
֍ Ustanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego.
֍ Zasady kształtowania wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024-05-06 – Pismo skierowane do Ministra Nauki Dariusza Wieczorka w sprawie propozycji zmian w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Pismo przewodnie
Załącznik – Szczegółowe propozycje zmian w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024-04-23 – Komunikat w sprawie propozycji zmian w Ustwie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w dniu 22 kwietnia 2024 roku przygotowała pro pracownicze propozycje zmian w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które zostaną przekazane na ręce Ministra Nauki Dariusza Wieczorka (…)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024-03-20 – Debata „Nienauczyciele, Nienaukowcy, Niewidzialni pracownicy szkół wyższych i nauki”

Wydarzenie zostało zorganizaowane przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w gościnnych progach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W dyskusji udział wzięli paneliści:
Aleksandra Bielawska-Pohl – Prezes ZNP w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,
Aniela Grajoszek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Mateusz Przygoda – Prezes ZNP w Politechnice Wrocławskiej,
Michał Tomaszek – Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Moderatorka spotkania – Aneta Trojanowska – Wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024-01-10 Debata „Szkolnictwo wyższe i nauka po Czarnku”

Wydarzenie odbyło się w środę 10 stycznia 2024 roku w budynku Zarządu Głównego ZNP (Warszawa ul. Juliana Smulikowskiego 6/8) i było transmitowane w mediach społecznościowych.
Dyskusję otworzył – Sławomir Broniarz, Prezes ZNP.
W dyskusji udział wzięli paneliści:
dr Izabela Buchowicz – wiceprezes Rady Zakładowej ZNP w SGH,
dr hab. Filip Ilkowski – wiceprezes Rady Zakładowej ZNP w UW,
dr Karolina Zioło-Pużuk – prezes Rady Zakładowej ZNP w UKSW.
Prowadzenie spotkania – Janusz Szczerba, Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.
Gościem debaty był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________