MAZOWIECKIE

 1. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  Adres:
  ul. Szczęśliwicka 40
  02-353 Warszawa
  Telefon: 22 658-00-69
  Prezes: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
 2. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  http://www.awf.edu.pl/pracownik/zwiazki-zawodowe/znp
  Adres:
  ul. Marymoncka 34
  00-968 Warszawa
  e-mail: znp@awf.edu.pl
  Telefon: 22 834-04-31 wew. 327
  Prezes: Waldemar Madej
 3. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej
  http://www.znp.pw.edu.pl
  Adres:
  Pl. Politechniki 1, Gmach Główny, pok. 145
  00-661 Warszawa
  e-mail: znp@ca.pw.edu.pl
  Telefon: 22 628-83-22
  Prezes:Zdzisław Gałkowski
 4. Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  http://sznp.sggw.pl/
  Adres:
  ul. Nowoursynowska 166, pok. 24
  02-787 Warszawa
  e-mail: sznp@sggw.pl
  Telefon: 22 593-13-14
  Prezes: Mieczysława Flachowa
 5. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Szkole Głównej Handlowej
  http://administracja.sgh.waw.pl/pl/znp
  Adres:
  Aleja Niepodległości 162
  budynek G, pok. 156
  02-554 Warszawa
  e-mail: anna.barzykowska@sgh.waw.pl
  Telefon: 22 564-97-76
  Prezes: Marcin Molenda
 6. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warszawskim
  http://www.znp.uw.edu.pl
  Adres:
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
  Pałac Kazimierzowski II p. pok. 26
  00-927 Warszawa
  e-mail: znp@uw.edu.pl
  Telefon: 22 552-40-27
  Faks: 22 552-40-27
  Prezes: Urszula Ługowska
 7. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku
  Adres:
  ul. Plac Dąbrowskiego 2
  02-402 Płock
  Prezes: Włodzimierz Kędziorek
 8. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  http://www.znp.uniwersytetradom.pl
  Adres:
  ul. Malczewskiego 20a,
  Budynek Olimp, pok. 201
  26-600 Radom
  e-mail: znp@uthrad.pl
  Telefon: 48 361-75-67
  Prezes: Janusz Szczerba
 9. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
  Adres:
  ul. 3-go Maja 49
  08-110 Siedlce
  Prezes: Jadwiga Gwiazdowska
 10. Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  Adres:
  ul. Marymoncka 99/103
  01-813 Warszawa
  e-mail: zdm@cmkp.edu.pl
  Telefon: 22 560-17-72
  Prezes: Krystyna Kałuża
 11. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
  Adres:
  ul. Pasteura 3
  02-093 Warszawa
  Telefon: 22 589-24-77
  Prezes: Wojciech Rode
 12. Związek Nauczycielstwa Polskiego Narodowego Centrum Badań Jądrowych
  Adres:
  ul. Andrzeja Sołtana 7
  05-400 Otwock
  Prezes: Marcin Szuta
 13. Związek Zawodowy Pracowników PAN
  Adres:
  ul. Pl. Defilad 1
  PKiN XXIII p., pokój 2308
  00-901 Warszawa
  Telefon: 22 656 60 39
  Prezes: Marcin Libera
 14. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych