MAZOWIECKIE

  1. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
    Adres:
    ul. Szczęśliwicka 40
    02-353 Warszawa
    Telefon: 22 658-00-69
    Prezes: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
  2. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
    http://www.awf.edu.pl/pracownik/zwiazki-zawodowe/znp
    Adres:
    ul. Marymoncka 34
    00-968 Warszawa
    e-mail: znp@awf.edu.pl
    Telefon: 22 834-04-31 wew. 327
    Prezes: Waldemar Madej
  3. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej
    http://www.znp.pw.edu.pl
    Adres:
    Pl. Politechniki 1, Gmach Główny, pok. 145
    00-661 Warszawa
    e-mail: znp@ca.pw.edu.pl
    Telefon: 22 628-83-22
    Prezes:Zdzisław Gałkowski
  4. Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    http://sznp.sggw.pl/
    Adres:
    ul. Nowoursynowska 166, pok. 24
    02-787 Warszawa
    e-mail: sznp@sggw.pl
    Telefon: 22 593-13-14
    Prezes: Mieczysława Flachowa
  5. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Szkole Głównej Handlowej
    http://administracja.sgh.waw.pl/pl/znp
    Adres:
    Aleja Niepodległości 162
    budynek G, pok. 156
    02-554 Warszawa
    e-mail: anna.barzykowska@sgh.waw.pl
    Telefon: 22 564-97-76
    Prezes: Marcin Molenda
  6. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warszawskim
    http://www.znp.uw.edu.pl
    Adres:
    ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
    Pałac Kazimierzowski II p. pok. 26
    00-927 Warszawa
    e-mail: znp@uw.edu.pl
    Telefon: 22 552-40-27
    Faks: 22 552-40-27
    Prezes: Urszula Ługowska
  7. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku
    Adres:
    ul. Plac Dąbrowskiego 2
    02-402 Płock
    Prezes: Włodzimierz Kędziorek
  8. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
    http://www.znp.uniwersytetradom.pl
    Adres:
    ul. Malczewskiego 20a,
    Budynek Olimp, pok. 201
    26-600 Radom
    e-mail: znp@uthrad.pl
    Telefon: 48 361-75-67
    Prezes: Janusz Szczerba
  9. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
    Adres:
    ul. 3-go Maja 49
    08-110 Siedlce
    Prezes: Jadwiga Gwiazdowska
  10. Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
    Adres:
    ul. Marymoncka 99/103
    01-813 Warszawa
    e-mail: zdm@cmkp.edu.pl
    Telefon: 22 560-17-72
    Prezes: Krystyna Kałuża
  11. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
    Adres:
    ul. Pasteura 3
    02-093 Warszawa
    Telefon: 22 589-24-77
    Prezes: Wojciech Rode
  12. Związek Nauczycielstwa Polskiego Narodowego Centrum Badań Jądrowych
    Adres:
    ul. Andrzeja Sołtana 7
    05-400 Otwock
    Prezes: Marcin Szuta
  13. Związek Zawodowy Pracowników PAN
    Adres:
    ul. Pl. Defilad 1
    PKiN XXIII p., pokój 2308
    00-901 Warszawa
    Telefon: 22 656 60 39
    Prezes: Marcin Libera
  14. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych