MAZOWIECKIE

  1. Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
    Adres:
    ul. Szczęśliwicka 40
    02-353 Warszawa
    Telefon: 22 658-00-69
    Prezes: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
  2. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
    http://www.awf.edu.pl/pracownik/zwiazki-zawodowe/znp
    Adres:
    ul. Marymoncka 34
    00-968 Warszawa
    e-mail: awf-warszawa@znp.edu.pl
    Telefon: 22 834-04-31 wew. 224
    Prezes: kol. Waldemar Madej
  3. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej
    http://www.znp.pw.edu.pl
    Adres:
    Pl. Politechniki 1, Gmach Główny, pok. 145 A
    00-661 Warszawa
    e-mail: pw@znp.edu.pl
    Telefon: 22 234-75-90
    Prezes: kol. Jan Szlagowski
  4. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Adres:
    ul. Nowoursynowska 166, pok. 24, 26
    02-787 Warszawa
    e-mail: sggw@znp.edu.pl
    Telefon: 22 593-13-14
    Prezes: kol. Wojciech Ożga
  5. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Szkole Głównej Handlowej
    http://administracja.sgh.waw.pl/pl/znp
    Adres:
    Aleja Niepodległości 162, pok. 156 (budynek G)
    02-554 Warszawa
    e-mail: sgh@znp.edu.pl
    Telefon: 22 564-97-75
    Prezes: kol. Marcin Molenda
  6. Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warszawskim
    http://www.znp.uw.edu.pl
    Adres:
    ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 pok. 26
    ——(Pałac Kazimierzowski II p.)
    00-927 Warszawa
    e-mail: uw@znp.edu.pl
    Telefon: 22 552-40-27
    Faks: 22 552-40-27
    Prezes: kol. Urszula Ługowska
  7. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku
    Adres:
    ul. Plac Dąbrowskiego 2
    02-402 Płock
    Prezes: Włodzimierz Kędziorek
  8. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu
    http://www.znp.uniwersytetradom.pl
    Adres:
    ul. Jacka Malczewskiego 20A pok. 201 (Budynek Olimp)
    26-600 Radom
    e-mail: uth@znp.edu.pl
    Telefon: 48 361-75-73
    Prezes: kol. Janusz Szczerba
  9. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
    Adres:
    ul. 3-go Maja 49
    08-110 Siedlce
    Prezes:
  10. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie
    Adres:
    ul. Pasteura 3
    02-093 Warszawa
    e-mail: nencki@znp.edu.pl
    Telefon: 22 589-24-77
    Prezes: kol. Michał Dąbrowski
  11. Związek Nauczycielstwa Polskiego Narodowego w Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku
    Adres:
    ul. Andrzeja Sołtana 7
    05-400 Otwock
    Prezes: kol. Marcin Szuta
  12. Związek Zawodowy Pracowników PAN
    Adres:
    Plac Defilad 1, pok. 2323 (PKiN XXIII p.)
    00-901 Warszawa
    Telefon: 22 736-70-47
    Prezes: kol. Dorota Lewczuk
  13. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych