ZESPOŁY ROBOCZE RADY

Zespół ds. stosowania dobrych praktyk w ewaluacji
powołany na podstawie Uchwały Nr 11/2020 Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Członkowie Zespołu:
kol. Elżbieta Szul-Pietrzak – przewodnicząca Zespołu (ZNP PWr Wrocław)
kol. Robert Góra (ZNP PWr Wrocław)
kol. Anna Granat (ZNP UMCS Lublin)
kol. Filip Ilkowski (ZNP UW Warszawa)
kol. Maciej Karczewski (ZNP UwB Białystok)
kol. Wirginia Likus (ZNP ŚUM Katowice)
kol. Wioletta Przystaś (ZNP PŚ Gliwice)
kol. Bartosz Rydliński (ZNP UKSW Warszawa)
kol. Michał Tomaszek (ZNP UŚ Katowice)

Zespół ds. opinii i analiz prawnych
powołany na podstawie Uchwały Nr 1/2021 Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku.

Członkowie Zespołu:
kol. Janusz Szczerba – patron Zespołu (ZNP UTH Radom)
kol. Błażej Mądrzycki – przewodniczący Zespołu (ZNP UŚ Katowice)
kol. Cezary Czyżewski (ZNP UWM Olsztyn)
kol. Filip Ilkowski (ZNP UW Warszawa)
kol. Barbara Kościelniak-Mucha (ZNP PŁ Łódź)
kol. Wisław Koczur (ZNP UE Katowice)
kol. Wirginia Likus (ZNP ŚUM Katowice)
kol. Jarosław Marczak (ZNP UŁ Łódź)
kol. Artur Stec (ZNP PRz Rzeszów)
kol. Aneta Trojanowska (ZNP UŚ Katowice)

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI