PODLASKIE

 1. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Białostockiej
  http://znp.pb.edu.pl
  Adres:
  ul. Wiejska 45A,
  Budynek Rektoratu, część C, pok. 11
  15-351 Białystok
  e-mail: znp@pb.edu.pl
  Telefon: 85 746-95-51
  Prezes: Jan Czerniawski
 2. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Uniwersytet w Białymstoku
  http://www.uwb.edu.pl/pracownicy.php?p=2356
  Adres:
  ul. Mari Curie-Skłodowskiej 14, pok. 701
  15-097 Białystok
  e-mail: znp.uwb@gmail.com
  Telefon: 85 745-70-61
  Prezes: Maciej Karczewski
 3. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  Adres:
  ul. Tadeusza Kościuszki 120
  16-400 Suwałki
  Prezes: Dorota Piotrowska