RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest krajowa organizacja Pionu Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa (dalej „Administrator”). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w  szczególności w celach wykonania umowy zawartej z administratorem lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy oraz w celach zapewnienia z Panem/Panią kontaktu. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować pod adresem: [email protected] .

Polityka prywatności

W celu zapoznania się z Polityką Prywatności RSzWiN ZNP prosze kliknąć tutaj

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), od 19 września 2020 r. w Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który pomaga administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych (dalej: IOD):
Maciej Dobrowolski
telefon: 665 291 714
e-mail: [email protected]

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI