Sekcja Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP

  • Aleksander Smoliński – Przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP
  • Alicja Biel-Tyralska – wiceprzewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP
  • Barbara Golińska – sekretarz Sekcji Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP
  • Jerzy Gracz – członek
  • Bogdan Kostrzewa – członek