Skład rady

CZŁONKOWIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO i NAUKI ZNP KADENCJA 2019 – 2024

 1. Bielawska-Pohl Aleksandra, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 2. Bilska Agnieszka, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań
 3. Bzdawka-Piątkowska Kamilla, Politechnika Bydgoska, Bydgoszcz
 4. Czyżewski Cezary, Wiceprezes RSzWiN ZNP
 5. Dąbrowski Michał, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
 6. Dąbrowski Roman, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 7. Gancarz Piotr, Akademia Pomorska, Słupsk
 8. Garbiec Mariusz, Uniwersytet Opolski, Opole
 9. Gontarski Dariusz, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
 10. Grygierczyk Danuta, Śląski Uniwersytet Medyczny i Szpitale Kliniczne, Katowice
 11. Idziak Paweł, Politechnika Poznańska, Poznań
 12. Ilkowski Filip, Prezydium RSzWiN ZNP
 13. Kacorzyk Piotr, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 14. Kamiński Wojciech, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 15. Karczewski Maciej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 16. Karna Wioleta J., Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 17. Klocek Józef, Uniwersytet w Siedlcach
 18. Klonowska Kinga, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 19. Kościelniak-Mucha Barbara, Wiceprezes RSzWiN ZNP
 20. Królicki Jerzy, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Warszawa
 21. Kuczuk Anna, Politechnika Opolska, Opole
 22. Leszczyński Lech, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 23. Likus Wirginia, Prezydium RSzWiN ZNP
 24. Łasiński Krzysztof, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 25. Makowski Sławomir, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 26. Marczak Jarosław, Prezydium RSzWiN ZNP
 27. Matwiej Łukasz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 28. Michalak Jacek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 29. Michalak Marcin, Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, Jelenia Góra
 30. Mierzwiński Dariusz, Politechnika Krakowska, Kraków
 31. Molenda Marcin, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 32. Niemiec-Knaś Małgorzata, Uniwersytet Jana Długosza, Częstochowa
 33. Olkiewicz Marcin, Politechnika Koszalińska, Koszlin
 34. Ożga Wojciech, Szkoła Gówna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 35. Pasturczak Gabriela, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 36. Piotrowska Dorota, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika, Suwałki
 37. Płonka Maria, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa, Nowy Targ
 38. Polakowski Krzysztof, Politechnika Warszawska, Warszawa
 39. Przygoda Mateusz, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 40. Przystaś Wioletta, Prezydium RSzWiN ZNP
 41. Rak Janusz, Prezydium RSzWiN ZNP
 42. Rydliński Bartosz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 43. Ryk Leszek, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 44. Ryś Adam, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 45. Ryś Jan, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
 46. Sala Dariusz, Prezydium RSzWiN ZNP
 47. Sikora Krzysztof, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
 48. Skulimowska Małgorzata, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 49. Słowikowski Stanisław, Politechnika Białostocka, Białystok
 50. Smoliński Aleksander, Przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP
 51. Stec Artur, Prezydium RSzWiN ZNP
 52. Strugalska-Gola Elżbieta, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk
 53. Strzyż Małgorzata, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 54. Szade Bartłomiej, Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice
 55. Szczerba Janusz, Prezes RSzWiN ZNP
 56. Szmytka Jerzy, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 57. Szpiech Mariusz, Akademia Muzyczna, Katowice
 58. Szul-Pietrzak Elżbieta, Prezydium RSzWiN ZNP
 59. Szymański Grzegorz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Leszno
 60. Trojanowska Aneta, Wiceprezes RSzWiN ZNP
 61. Umiastowska Danuta, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 62. Walczak Iwona, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 63. Wróblewski Adam, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 64. Zaborski Andrzej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
 65. Zamora Paweł, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
 66. Żołkoś-Leszczyńska Małgorzata, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
 67. wakat, Akademia Morska, Szczecin
 68. wakat, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 69. wakat, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
 70. wakat, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 71. wakat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 72. wakat, Uniwersytet Medyczny i Szpitale Kliniczne, Wrocław
 73. wakat, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 74. wakat, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej, Gorzów Wielkopolski
 75. wakat, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska
 76. wakat, Związek Zawodowy Pracowników PAN, Warszawa

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI