Skład rady

CZŁONKOWIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO i NAUKI ZNP KADENCJA 2014 – 2019

 1. Adamski Mariusz – Politechnika Białostocka, Białystok
 2. Bareła Ryszard – Politechnika Warszawska, Warszawa
 3. Białczyk Jan – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 4. Bogusławski Krzysztof – Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
 5. Bzdawka-Piątkowska Kamilla – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz
 6. Czyżewski Cezary – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn; Prezydium RSzWiN ZNP, Warszawa
 7. Dobrzański Zbigniew – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 8. Fiedor Marian – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Kraków
 9. Gałecki Jan – Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska
 10. Gancarz Piotr – Akademia Pomorska, Słupsk
 11. Gontarski Dariusz – Politechnika Świętokrzyska, Kielce
 12. Górnik Wanda – Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 13. Grabiec Mariusz – Uniwersytet Opolski, Opole
 14. Grygierczyk Danuta – Śląski Uniwersytet Medyczny i Szpitale Kliniczne, Katowice
 15. Hoffman Antoni – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 16. Idziak Paweł – Politechnika Poznańska, Poznań
 17. Ilkowski Filip – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 18. Kamiński Wojciech – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 19. Karczewski Maciej – Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 20. Kędziorek Włodzimierz – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Płock
 21. Kościelniak-Mucha Barbara – Politechnika Łódzka, Łódź, Prezydium RSzWiN ZNP, Warszawa
 22. Kowalkowski Wojciech – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 23. Królicki Jerzy – Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, Warszawa
 24. Kujawa Krzysztof – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań
 25. Kuczuk Anna – Politechnika Opolska, Opole
 26. Kwiatkowska-Zwolan Agnieszka – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
 27. Leszczyński Lech -Uniwersytet Łódzki, Łódź
 28. Łasiński Krzysztof – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 29. Mackiewicz Danuta – Prezydium RSzWiN ZNP, Warszawa
 30. Majchrzak Bronisław – Politechnika Wrocławska, Wrocław, Prezydium RSzWiN ZNP – Warszawa
 31. Makowski Sławomir – Politechnika Gdańska, Gdańsk
 32. Mierzwiński Dariusz – Politechnika Krakowska, Kraków
 33. Molenda Marcin – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 34. Nagel Katarzyna – Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
 35. Niemiec-Knaś Małgorzata – Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
 36. Niewiadoma Maria Uniwersytet – Ekonomiczny, Wrocław
 37. Nowak Filip – Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
 38. Olkiewicz Marcin – Politechnika Koszalińska, Koszalin
 39. Owczarek Janina – Związek Zawodowy Pracowników PAN, Warszawa
 40. Pasturczak Gabriela – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 41. Pietkiewicz Aleksander – Uniwersytet Medyczny i Szpitale Kliniczne, Wrocław
 42. Pietrzyk Bożena – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 43. Piotrowska Dorota – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Suwałki
 44. Raganiewicz Janusz – Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
 45. Rak Janusz – Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Prezes RSZWiN ZNP – Warszawa
 46. Resztak Małgorzata – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 47. Rode Wojciech – Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
 48. Różycki Stanisław – Prezydium RSzWiN ZNP, Warszawa
 49. Ryk Leszek – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 50. Ryś Adam – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 51. Ryś Jan – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
 52. Rzymski Władysław – Prezydium RSzWiN ZNP, Warszawa
 53. Sala Dariusz – Prezydium RSzWiN ZNP, Warszawa
 54. Smoliński Aleksander – Politechnika Śląska, Gliwice
 55. Specjał Wiesława – Sekcja Emerytów i Rencistów SzWiN, Warszawa
 56. Stawicka Elżbieta – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. i J. Śniadeckich, Gdańsk
 57. Stec Artur – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 58. Strzyż Małgorzata – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 59. Suchecka Anna – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, Jelenia Góra
 60. Sybilski Zdzisław – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 61. Szade Bartłomiej – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice
 62. Szczerba Janusz – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom, Prezydium RSzWiN ZNP, Warszawa
 63. Szczypior Danuta – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice
 64. Szmytka Jerzy – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 65. Szuta Marcin – Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk
 66. Szymański Grzegorz – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, Leszno
 67. Tadeusiak Wiesław – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
 68. Tarkowska Krystyna – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 69. Trojanowska Aneta -Uniwersytet Śląski, Katowice, Prezydium RSzWiN ZNP, Warszawa
 70. Umiastowska Danuta – Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 71. Wartecki Andrzej – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań
 72. Warzocha Zbigniew – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 73. vacat – Akademia Morska, Szczecin
 74. vacat – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
 75. vacat – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
 76. vacat – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 77. vacat – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
 78. vacat – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 79. vacat – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej, Gorzów

Uczestnicy z głosem doradczym – art. 68 Statutu ZNP.

Sikorski Jan – Komisja Rewizyjna Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Uczestnicy z głosem doradczym – § 12 Regulaminu Rady

 1. Dawidowska-Marynowicz Barbara – Komisja Rewizyjna Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
 2. Gwiazdowska Jadwiga – Komisja Rewizyjna Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
 3. Łacek Marta – Komisja Rewizyjna Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
 4. Staszewski Witold – Komisja Rewizyjna Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP