WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
http://www.uwm.edu.pl/znp/
Adres:
ul. R. Prawocheńskiego 4
10-720 Olsztyn
e-mail: [email protected]
Telefon: 89 523-34-51
Fax: 89 523-45-33
Prezes: kol. Jacek Michalak

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI