Stanowiska i opinie

KADENCJA 2019 – 2024

KADENCJA 2014 – 2019

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI